Joomla

Издата решења о озакоњењу

ИЗДАТА РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ

Р.бр.

Број решења

Инвеститор

Катастарска парцела

Катастарска општина

Намена објекта

Датум издавања решења

 1.

 350-701/10-04

 Пантелић Милка, Лучани

 2065/2

 Лучани

 Породична стамбена зграда

 09.02.2016.

 2.

 354-144/03-04

 Станојевић Милорад, село Гуча

 1742/3

 Гуча

 Породична стамбена зграда

 19.02.2016.

 3.

 354-240/03-04

 Вујичић Станко, Гуча, Милене Лазаревић 9

 24/9

 Гуча

 Помоћна зграда

 19.02.2016.

 4.

 350-7/10-04

 Ђекић Миодраг, Гуча, Богдана Капелана бб

 3795/3

 Гуча

 Две породичне стамбене зграде

 23.02.2016. године

 5.

 354-188/03

 Вукићевић Ратко, Гуча, Милене Лазаревић 9

 24/8

 Гуча

 Помоћна зграда

 25.02.2016.

 6.

 354-224/03

 Ерић Љубомир, Гуча, 7. јула 4

 3/3

 Гуча

 Породична стамбена зграда

 25.02.2016.

 7.

 354-206/03

 Oбрадовић Смиљана, Чачак, Приштинска 12/7

 1202/1

 Ртари

 Породична стамбена зграда

 29.02.2016. године

 8.

 354-484/03

 Ристић Мирослав, Чачак, Атеница, 64  улица број 3

 584/1

 Турица

 Помоћни објекат

 29.02.2016. године

 9.

 354-28/06

 Oбрадовић Миливоје, село Рти, 32230 Гуча

 1487/2

 Гуча

 Породична стамбена зграда

 29.02.2016.

 10.

 354-131/03

 Стојковић Живорад и Милена, Гуча, Богдана Капелана 40

 1750/3

 Гуча

 Помоћни објекат

 07.03.2016.

 11.

 35-17/16

 Бабић Живорад, с. Милатовићи, 32234 Каона

 1770/1

 Милатовићи

 Једна стамбена зграда и два помоћна објкта

 07.03.2016.

 12.

 35-30/2016

 Сретеновић Бојан, Рти, 32230 Гуча

 606/9

 Рти

 Стамбена зграда

 09.03.2016.

 13.

 35-15/2016

 Joковић Стеван, Лучани, 4. децембар 25

 2124

 Лучани

 Посебан део зграде (стан)

 11.03.2016. године

 14.

 350-658/2010

 

 Пајовић Драган, Нови Сад, Фрушкогорског одреда 9

 1744/2

 Турица

 Стамбена зграда

 11.03.2016. године

 15.

 350-196/2003

 Главоњић Љубодраг, Лучани, Омладинска 9

 60/10

 Кривача

 Стамбена зграда

 15.03.2016. године

 16.

 350-59/2010

 Вујичић Крстомир, Гуча, Милене Лазаревић 9

 24/5

 Гуча

 Помоћни објекат

 16.03.2016. године

 17.

 350-1/2010

 Oпштина Лучани, ЈА 5, 32240 Лучани

 884/3

 Рогача

 Пословна зграда

 25.03.2016. године

 18.

 35-31/2016

 Ивановић Зоран, село Рти, 32230 Гуча

 875/1

 Рти

 Затворено складиште-магацин

 25.03.2016. године

 19.

 354-125/2003

 Станојевић Милан, село Гуча

 1759/3

 Гуча

 Породична стамбена зграда

 29.03.2016. године

 20.

 350-41/2010

 Станојевић Радован, село Гуча

 3783/1

 Гуча

 Помоћна зграда

 29.03.2016. године

 21.

 35-32/2016

 Рајић Миљко, Гуча, Републике бб

 1802/6

 Гуча

 Помоћна зграда

 30.03.2016. године

 22.

350-33/2010

 Александар Протић, Трг слободе 1, Гуча

 1971/3

 Гуча

 Стамбена зграда

 01.04.2016. године

 23.

 350-93/2010

 Веселиновић Бранислава и др.

 3/4

 Гуча

 Део стамбене зграде

01.04.2016. године

 24.

 35-14/2016

 Обрадовић Г. Милан, Лучани, Првомајска

 2022

 Лучани

 Део стамбене зграде

 01.04.2016. године

 25.

 350-20/2010

 Toдоровић Властимир, Вучковица

 1259/2

 Вучковица

 Стамбена зграда

 07.04.2016. године

 26.

 350-113/2010

 Богданов Мирјана, Чачак, Девет Југовића број 2

 737/6

 Дучаловићи

 Викенд кућа

 07.04.2016. године

 27.

 350-47/2010

 Стојановић Драган, Ртари

 1207

 Ртари

 Стамбена зграда

 07.04.2015. године

 28.

 354-279/2003

 Mилутиновић Бранко, Гуча, Горачићке буне бб

 1792/3

 Гуча

 Стамбена зграда

 08.04.2016. године

 29.

 354-204/2003

 Новович Зорица, Београд, Удбинска 7

 1844/2

 Граб

 Стамбена зграда

 08.04.2016. године

 30.

 350-4/2010

 Ковачевић Јован, Гуча, Браће Дмитровић 2/7

 2644

 Вича

 

 Стамбена зграда

 08.04.2016. године

 31.  354-5/2003  Чворовић Вукоман, село Дњин, Лучани 32240  3318/11  Дљин  Помоћна зграда  08.04.2016. године
 32.  354-235/2003  Вуковић Светислав, Гуча, Горачићке буне бб  1812/6  Гуча  Стамбена зграда  12.04.2016. године
 33.  354-5+1/2003  Чворовић Вукоман, село Дљин, 32240 Лучани  3318/1, 3323/2, 3323/3  Дњин  Стамбена зграда  13.04.2016. године
 34.  350-51/2010  Meчанин Равић Гордана, Вучковица, 32235 Котража  288/4  Вучковица  Стамбена зграда  18.04.2016. године
 35.  354-251/2003  Виторовић Милисав, Вучковица, 32235 Котража  647/1  Вучковица  Помоћна зграда  18.04.2016. године
 36.  350-90/2010  Броћић Александар, с. Гуча  2125/3  Гуча  Стамбена зграда  19.04.2016. године
 37.  350-135/2010  Лазаревић Жељко, Лучани, Светосавска бб  1229/2  Лучани  Стамбена и помоћна зграда  19.04.2016. године
 38.  354-30/2006  Рајовић Марко, Гуча, 32230 Гуча  1489/2  Гуча  Стамбена зграда  19.04.2016. године
 39.  35-9/2016  Спасојевић Срећко, Лучани, Првомајска бб  1967  Лучани  Стамбена зграда  20.04.2016. године
 40.  35-38/2016  Јаћимовић Предраг, Пухово, 32240 Лучани  174  Лис  Помоћни објекат  21.04.2016. године
 41.  35-39/2016  Лаптошевић Славенко, Лучани ЈА 16, 32240 Лучани  5/2  Марковица  Стамбена зграда  22.04.2016. године
 42.  35-45/2016  Кувељић Драгољуб, Чачак, Кнеза Васе Поповића 8/5  262/3  Зеоке  Стамбена зграда  10.05.2016. године
 43.  350-439/2010  Благојевић Душанка, Негришори, 32240 Лучани  566/3  Негришори  Стамбена зграда  10.05.2016. године
 44.  350-793/2010  Милић Гроздана, село Гуча  3428/3  Гуча  Стамбена зграда  10.05.2016. године
 45.  350-88/2010  Милованчевић Љубивоје, Гуча, Републике бб  1/14  Гуча  Две стамбене зграде  11.05.2016. године
 46.  35-4/2016  Рендулић Радојко. Лучани, др Драгише Мишовића бб  1359/3  Лучани  Стамбена зграда 11.05.2016. године
 47.  350-57/2010  Курћубић Ратко, Чачак, Призренска 9  2141  Горачићи  Помоћна зграда  11.05.2016. године
 48.

 354-481/2003

 Недељковић Милутин, Чачак, Булевар ослобођења 36

 1632/3

 Рти

 Стамбена зграда

 12.05.2016. године

 49.  354-283/2003  Стефановић Зоран, Лучани Драгачевски батаљон 12  2042/3  Лучани  Стамбена и помоћна зграда  12.05.2016. године
 50.  35-48/2016  Ковачевић Мирела и др. Вича, 32233 Вича  2517/2  Вича  Стамбена зграда  17.05.2016. године
 51.  350-484/2010  Домановић Радојко, село Лучани  1202 и 1201/6  Лучани  Стамбена и две помоћне зграде  30.05.2016. године
 52.  350-882/2010  Бугарчић Милан, Гуча  3520/4  Гуча  Стамбена и помоћна зграда  30.05.2016. године
 53.  350-32/2010  Вукомановић Милица, Чачак, Немањина 38  1981  Гуча  Стамбена зграда  31.05.2016. године
 54.  350-198/2010  Јованчевић Ратко, Негришори  1284/1  Негришори  Стамбена зграда  31.05.2016. године
 55.  350-198/2010  Богићевић Гина, село Крстац  392/1  Крстац  Стамбена и помоћна зграда  31.05.2016. године
 56.  350-261/2010  Вратоњић Милица, село Гуча  1790/5  Гуча  Стамбена зграда  01.06.2016. године
 57.  350-628/2010  Милићевић Јулије, Котража  726/1  Бели Камен  Стамбена зграда 01.06.2016. године
 58.  350-547/2010  Драмлић Спасоје, село Гуча  4349  Гуча  Стамбена зграда  02.06.2016. године
 59.  350-648/2010  Пајевић Милан, Прељина  489/2  Гуча  Помоћна зграда  02.06.2016. године
 60.  350-679/2010  Капларевић Градимир, Београд, Самјуела Бекета 28  357  Милатовићи  Стамбена зграда  02.06.2016. године
 61.  35-53/2016 Добросављевић Адам, Котража  471/2  Пшаник  Помоћна зграда  02.06.2016.
 62.  354-32/2016  Матијашевић Владимир, Београд  8/4  Дучаловићи  Викенд кућа  07.06.2016.
 63.  351-34/2016  Салевић Тихомир, Чачак  8/4  Дучаловићи  Викенд кућа 07.06.2016. године
 64.  354-41/2016  Tрнинић Немања, Трнава, Чачак  8/4  Дучаловићи  Викенд кућа  08.06.2016. године
 65.  351-36/2016  Виторовић Радич, Чачак  8/4  Дучаловићи  Викенд кућа  08.06.2016. године
 66.  354-126/2003  Шушић Драган, село Гуча  1556/2  Гуча  Две помоћне зграде  13.06.2016. године
 67.  350-900/2010  Maрковић Слободан, Гуча, Чеде Васовића бб  1858/4  Милатовићи  Стамбена зграда  13.06.2016. године
 68.  350-116/2010  Радојичић Милосав, Чачак, Љубићки кеј 15  1/1  Марковица  Стамбена зграда  14.06.2016. године
 69.  354-453/2003  Пантелић Никола, Дљин  2065/4  Лучани  Стамбена зграда  14.06.2016. године
 70.  354-500/2003  Видић Славенко, Котража  1702/9  Котража  Стамбена зграда 14.06.2016. године
 71.  350-563/2010  Васиљевић Георгина, Београд  62  Доња Краварица  Стамбена зграда  14.06.2016. године
 72.  350-734/2010  Ђокић Драгослав, Београд  141/1  Кривача  Стамбена и помоћна зграда  16.06.2016. године
 73.  350-81/2010  Митровић Драгољуб, Чачак и Дамњановић Емилија Горњи Милановац  278  Негришори  Стамбена зграда  16.06.2016. године
 74.  354-339/2003  Вратоњић Срећко, Гуча, Пионирска бб  1683/6 и 1685/5  Гуча  Стамбена и помоћна зграда  21.06.2016. године
 75.  35-49/2016  Ђенадић Никола, Чачак  43/1  Милатовићи  Викенд кућа  28.06.2016. године
 76.  350-60/2010  Станишић Миленко, Београд  1115/1  Милатовићи  Стамбена зграда  04.07.2016. године
 77.  350-200/2010  Jaнковић Мирослав, Котража  376/4  Бели Камен  Помоћна зграда  04.07.2016. године
 78.  35-77/2016  Спасојевић Станислав, Чачак  600/2  Милатовићи  Стамбена зграда  05.07.2016. године
 79.  351-83/2016  Босић Милијан, Лис  1008/8  Пухово  Стамбена и помоћна зграда  07.07.2016. године
 80.  350-291/2016  Jaкичић Милица, Пухово  170  Лис  Стамбена зграда  11.07.2016. године
 81.  35-50/2016  Јанковић Данило, Гуча, др Љубомира Поповића бб  1/9  Гуча  Дограђени део стамбене зграде  11.07.2016. године
 82.  35-78/2016  Вишњић Витомир, Чачак, Обилићева 114  16/4  Граб  Стамбена зграда  12.07.2016. године
 83.  35-43/2016  Ковачевић Љубо, Лучани, Светосавска бб  1060  Лучани  Стамбена и помоћна зграда  14.07.2016. године
 84. 350-738/2010  Ивановић Михаило, Гуча, Републике бб  1812/7  Гуча  Помоћна зграда  14.07.2016. године
 85.  351-19/2016  Џокић Љубиша, Београд, Господар Јевремова 45  332/4 и 332/5  Доњи Дубац  Стамбена и помоћна зграда  15.07.2016. године
 86.  354/1-29/2006  Броћић Сретен, Гуча, Браће Дмитровић 5  17/6  Гуча  Помоћна зграда  19.07.2016. године
 87.  35-36/2016  Oбрадовић Ацо, Лучани, Светосавска 12  1245/5, 1245/7 и 1244  Лучани  2 стамбене и 3 помоћне зграде  19.07.2016. године
 88.  351-44/2016  Јовичић Милица, Београд, Пиве Караматијевића 14  3471/5  Гуча  Стамбена зграда  19.07.2016. године
 89.  354-129/2003 Илић Радмила, Гуча, Албанске споменице 28  216  Гуча  Стамбена зграда 20.07.2016. године
 90.  35-61/2016  Илић Добрица, село Лучани  998/1  Лучани  Помоћна зграда  20.07.2016. године
 91.  350-833/2016  Милисављевић Бисерка, Београд, Ратка Митровића 133  378  Бели Камен  Стамбена зграда  20.07.2016. године
 92.  351-72/2016  Матијашевић Милош, Ђераћ  2261/2  Лучани  Стамбена зграда 20.07.2016. године
 93.  351-7/2016  Матијашевић Мићо, Ђераћ  2260  Лучани  2 стамбене зграде  21.07.2016. године
 94.  350-295/2010  Васовић Руменка и др. Гуча  1812/2  Гуча  Стамбена и помоћна зграда  02.08.2016. године
 95.  354-47/2003  Басарић Станиша, село Гуча  2011/33 и 2011/29  Гуча  Стамбена и помоћна зграда  02.08.2016. године
 96.  354-144/2003  Станојевић Милорад, Гуча  1742/3  Гуча  Две помоћне зграде  02.08.2016. године
 97.  354-226/2003  Станојевић Радован, Гуча  1742/2  Гуча  Стамбена и помоћна зграда  02.08.2016. године
 98.  35-88/2016 Чакаревић Светомир, Београд  1477/3  Котража  Стамбена зграда 03.08.2016. године
 99.  354-364/2003  Драмлић Драган, Гуча  3452/6  Гуча  Помоћна зграда  03.08.2016. године
 100.  35-34/2016  Шулубурић Горан, Лучани  1245/2  Лучани  Стамбена и помоћна зграда  04.08.2016. године
 101.  350-742/2010  Илић Коса и Драгиша, Гуча  1755/1 и 1755/7  Гуча  Два стамбена и два помоћна објекта  05.08.2016. године
 102.  354-277/2003  Крсмановић Срђан, Пожега  1680/1 и 1678/6  Лисице  Два производна и један помоћни објекат 16.08.2016. године
 103.  354-21/2003  ДОО Машинац РТ, Гуча  124/1  Гуча  Помоћни објекат 16.08.2016. године
 104.  350-156/2010  Славковић Драгана, Гуча  228/5  Гуча  Посебан део објекта  16.08.2016. године
 105.  351-40/2016  Басна доо, Атеница, Чачак  1350/1  Вича  Надстрешница за складиштење готових производа

 22.08.2016. године

 

 106.  354-345/2003  Радуловић Драгана и Јанковић Стојанка, Лучани  2045  Лучани  Дограђени и надограђени део стамбене зграде  23.08.2016.
 107.  350-273/2010  Јованчевић Драган, Београд  676  Негришори  Дограђени део стамбеног објекта  23.08.2016. године
 108.  354-95/2003  Јовићевић Надежда, село Рти  618/1  Рти  Стамбена зграда  21.09.2016. године
 109.  350-127/2010  Кузмановић Мирјана, Лучани  1240/1  Лучани  Два помоћна објекта  22.09.2016. године
 110.  354-61/2003  Котарац Александар, Лучани,Драгачевски батаљон 2  2065/1 и 2052  Лучани  Стамбена зграда  28.09.2016. године
 111.  350-661/2010  Узуновић Милорад, Београд, Милентија Поповића 26  1462  Рогача  Стамбена зграда  28.09.2016. године
 112.  35-90/2016  Стојовић Тина, Панчево, Илије Гарашанина 4/17  602  Лучани  Стамбена зграда  29.09.2016. године
 113.  350-303/2010  Луковић Горан, Котража, 32235 КОТРАЖА  1595  Котража  Стамбена зграда  29.09.2016. године
 114.  35-92/2016 Радосавчевић Бранко, Чачак, ул.661 број 4  1200  Горачићи  Стамбена зграда 03.10.2016. године
 115.  35-91/2016  Котлајић Мирослав, Лучани, Воје Пајића 10  1051/2  Лучани  Помоћна зграда  03.10.2016. године
 116.  354-139/2003  Арифрукт, Ариље, Тржни центар број 1  617/1  Доња Краварица  Затворено складиште- хладњача и магацин  05.10.2016. године
 117.  35-93/2016  Taдић Тихомир, Доњи Дубац  424/7  Гуча  Објекат за занатско услужну делатност 13.10.2016. године
118.  35-95/2016  Павловић Слободан, Дљин  1659  Лучани  Помоћни објекат  14.10.2016. године
 119.  354-112/2003  Костић Милинко, Гуча, Иве Андрића 11  1078/7  Гуча  Два помоћна објекта  25.10.2016.
 120.  354-184/2003  Матијашевић Веселин, Београд Мике Аласа 22  55/1 и 55/2  Ђераћ  Две стамбене зграде и један помоћни објекат  25.10.2016. године
 121.  35-100/2016  Милутиновић Милан, Котража, 32235 Котража  1026  Котража Помоћни објекат  26.10.2016. године
 122.  35-96/2016  Јанковић Дејан, Котража, 32235 Котража  1803/4, 1800/2,1803/1 и 1803/5  Котража  Два стамбена и три помоћна објекта 26.10.2016. године
 123.  35-99/2016  Бабић Марина, Чачак, Војводе Степе 226/17  2189/1  Вича  Складише готових производа  26.10.2016. године
 124.  35-94/2016  Радовановић Милован, Горњи Милановац, Кнеза Александра 196  743/9  Дучаловићи  Стамбена зграда  26.10.2016. године
 125.  350-796/2010  Сатарић Микан, Гуча, Богдана Капелана 33  1755/2  Гуча  Стамбена зграда  27.10.2016. године
 126.  35-101/2016  Домановић Милорад, Лучани село  511/2  Лучани  Стамбена зграда  28.10.2016. године
 127.  350-100/2010  Радичевић Владан, Горња Краварица, 32230 Гуча  1630 и др.  Горња Краварица  Два стамбена и седам помоћних објеката  31.10.2016. године
 128.  350-101/2010  Радичевић Гвозден, Горња Краварица, 32230 Гуча  1627 и 1628  Горња Краварица  Два стамбена објекта  02.11.2016. године
 129.  35-116/2016  Каћурић Ружица, Београд, Хусинских рудара 20/20  1545/1  Зеоке Стамбени и помоћни објекат  02.11.2016. године
 130.  35-113/2016  Ниѕовић Лидија, Дучаловићи  2089  Дучаловићи  Стамбени објекат  04.11.2016. године
 131.  35-117/2016  Рашковић Богољуб, Београд  158/3  Гуча  Стамбена зграда  04.11.2016. године
 132.  35-115/2016  Јанковић Часлав, Котража  1808/2  Котража  Помоћни објекат 07.11.2016. године
133. 350-780/2010 Матијашевић Радојко, Ђераћ 109 Ђераћ Стамбена зграда 07.11.2016. године
 134.  35-100+1/2016  Милутиновић Милан, Котража  1799/4 и др.  Котража  Стамбени и помоћни објекат  08.11.2016. године
 135.  35-138/2016  Динитријевић Добрила, Пухово  1582/1  Пухово  Један стамбени и два помоћна објекта  16.11.2016. године
 136. 350-239/2010 Полуга Ленка и Параскева, Тијање  276/3  Тијање  Самбени објекат  16.11.2016. године
 137.  350-128/2010  Урошевић Стеван, Лучани. Драгачевски батаљон 50  1978/4  Лучани  Стамбени објекат  17.11.2016. године
 138.  354-493/2003  Пајовић Драгомир, Гуча, Албанске споменице бб  229/3  Гуча  Помоћни објекат  23.11.2016. године
 139.  354-232/2003  Илић Даница и Ђекић Славица, Београд, Радних акција 93/а  229/5  Гуча  Стамбени објекат  23.11.2016.године
 140.  35-103/2016  Стовраговић Жељко, Лучани, Омладинска 2/б  1239  Лучани Стамбени објекат 23.11.2016. године
 141.  350-850/2010  Кнежевић Радован, Гуча, Николе Тесле бб  1567/7  Гуча  Стамбена и помоћна зграда  23.11.2016. године
 142.  35-160/2016 Милош Ковачевић, Ртари  40,41,42  Ртари  Два стамбена и три помоћна објекта  30.11.2016. године
 143.  354-243/2003  Герзић Драган, Котража  1711/5  Котража  Стамбени и помоћни објекат  30.11.2016. године
 144.  354-79/2003  ДОО Хидрокомерц, Лучани, Драгише Мишовић бб  1679/1 и 1640/1  Лучани  Производни објекат  30.11.2016. године
 145.  35-169/2016  Богдановић Слободан, Београд, Делиградска 14  2546/1 и 2549/4  Вича  Стамбени и помоћни објекат  01.12.2016. године
 146.  350-435/2010  Ивановић Дојчило, село Гуча и Луковић Радојка, Београд  2153/1 и 2153/3  Гуча  Два стамбена објекта  01.12.2016. године
 147.  350-165/2010  Васовић Милан, Дучаловићи  1937/2 и 1939  Дучаловићи  Три помоћна објекта  01.12.2016. године
 148.  350-624/2010  Станојевић Мијомир и Тихомир, Гуча  1567/5  Гуча  Помоћни објекат  13.12.2016. године
149.  354-118/2003  Даниловић Мара и Гаврило и Ружић Миодраг, Гуча  75/4  Гуча  Стамбени објекат  13.12.2016. године
 150.  35-144/2016  Ђекић Момчило, Београд, Отона Зупанчича 48  96  Кривача  Стамбени и два помоћна објекта  14.12.2016. године
 151.  35-76/2016  Даниловић Драган и Обрад, Гуча  18/7  Гуча  Два помоћна објекта  16.12.2016. године
 152. 35-225/2016  Милошевић Предраг, Гуча, Иве Андрића 12  1028/2  Гуча  Стамбени и помоћни објекат  22.12.2016. године
 153.  35-226/2016  Пајић Милија, Гуча и др.  1509  Вича  Стамбени објекат 23.12.2016. године
 154.  35-237/2016  Стојанка Милошевић, Чачак  585/1  Милатовићи Стамбени објекат  26.12.2016. године
155. 35-215/2016 Бојовић Срећко, Котража 1501 Котража Стамбени објекат 26.12.2016. године
 156.  350-197/2010  Урошевић Милан и Стефан, Лучани, Драгачевски батаљон 54  1979  Лучани  Стамбени објекат 27.12.2016. године
 157.  354-199/2003  Предузеће Зета доо, Дљин  3232  Дљин  Шест затворених складишта- настрешница  27.12.2016. године
 158.  35-132/2016  Славковић Радован, село Кривача  157 и 158  Кривача  Један стамбени и три помоћна објекта  27.12.2016. године
 159.  35-145/2016  Ђекић Младомир, Кривача  140/2 и 141/2  Кривача  Један стамбени и четири помоћна објекта  04.01.2017. године
 160.  35-192/2016  Милинковић Предраг, Чачак, Милинка Никшића 44  853/1  Горњи Дубац  Један стамбени објекат  04.01.2017. године
 161.  35-174/2016  Жарковић Радосав, Дљин  1741 и 1742  Дљин  Стамбени и помоћни објекат  04.01.2017. године
 162.  354/1-17/2006  Пантић Мирјана, Аранђеловац, Солунска 8  2254  Лучани  Стамбена зграда  11.01.2017. године
 163.  35-249/2016  Милановић Вук, Београд  850/2  Милатовићи  Стамбена зграда  12.01.2017. године
 164.  35-1/2017  Радоњић Милутин, Чачак  137  Рогача  Стамбена зграда  12.01.2017. године
 165.  35-22/2017  Јанковић Марко, Крстац  352/2  Крстац  Стамбена зграда  18.01.2017. године
 166.  35-30/2017  Ћебић Миле, Дљин  1730  Дљин  Помоћни објекат  19.01.2017. године
 167.  35-9/2017  Стојановић Стеван  2799  Дљин  Породична зграда  19.01.2017. године
 168.  35-50/2017  Рендулић Ненад  1428, 1425 и 1422/2  Лучани  Један стамбени и два помоћна објекта 24.01.2017. године
 169.  354-413/2003  Јоковић Мирко, Лучани, Воје Пајића 11  617/1  Крстац  Помоћни објекат  26.01.2017. године
 170.  35-89/2016  Сретеновић Данило, село Рти  1734/2  Гуча  Стамбени објекат  01.02.2017. године
 171.  35-65/2016  Даниловић Михаило, Пионирска бб 18/4  Гуча  Стамбени објекат  02.02.2017. године
 172.  35-58/2017  Миливојевић Бојан, Гуча  3429/8  Гуча  Помоћни објекат  02.02.2017. године
173.  35-59/2017  Милосављевић Ангелина, Чачак 137  Дљин  Помоћни објекат  03.02.2017. године
 174.  35-67/2017  Курћубић Мишо, Чачак, Далматинска 12  941  Тијање  Стамбени и помоћни објекат  09.02.2017. године
 175.  35-69/2017  Броћић Милош, Гуча, Републике бб  990/5  Гуча  Стамбени објекат  09.02.2017. године
 176.  35-70/2017  Капларевић ЈОво, Чачак, Радоја Живковића 4  849 и 945  Милатовићи Четири помоћна објекта 09.02.2017. године
 177.  350-480/2010  Василић Милован, Крстац  384/1 Крстац  Помоћни објекат  10.02.2017. године
 178.  351-30/2016  Ристивојевић Бојан, Чачак и Стојановић Зоран, Уљма  13/25  Дучаловићи  Породична стамбена зграда  10.02.2017. године
 179.  35-93/2017  Николић Горан и Зоран, Дљин  2125  Дљин Породична стамбена зграда  14.02.2017. године
 180.  35-68/2017  Радојичић Војислав, Парменац  1958 и 1943/1  Дучаловићи  Један стамбени и шест помоћних објеката  14.02.2017. године
 181.  350-100+1/2010  Радичевић Владан, Видан и Оливера, Горња Краварица  132/1  Гуча  Пословна зграда  14.03.2017. године
 182.  350-851/2010  Ђуричић Момчило, Котража  2044  Котража  Стамбени и помоћни објекат  16.03.2017. године
183. 35-217/2016 Кукић Олга, Пухово 1341/1 Пухово Стамбени и помоћни објекат 16.03.2017. године
184. 35-146/2017 Митровић Верица, Београд 271 Пшаник Помоћни објекат 16.03.2017. године
 185.  350-30/2010  Савић Радосија, Гуча  1899  Милатовићи  Стамбена зграда  22.03.2017. године
 186.  350-713/2010  Бугарчић Добривоје, Гуча  492/3  Гуча  Стамбена зграда  22.03.2017. године
 187.  35-134/2017  Лончаревић Мила, Лучани 461/10  Лисице  Стамбени објекат  29.03.2017. године
 188.  35-126/2017  Алемпијевић Миладин, Лучани  1225  Лучани  Један стамбени и три помоћна објекта  29.03.2017. године