Joomla

Збирни пописни лист

 

 

ЗБИРНИ ПОПИСНИ ЛИСТ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

Попис незаконито изграђених објеата
ЗБИРНИ ПОПИСНИ ЛИСТ

OПШТИНА ЛУЧАНИ

Редни
број

Број
пописног листа

Катастарска
општина

Катастарска
парцела

Улица и број

Намена објекта

Подношен захтев за легализацију по ранијем закону

Број предмета у коме се води поступак пред грађевинском инспекцијом

Стамбени

Пословни

Помоћни

Подемни водови

1.

 1-Лучани  Лучани  2034/1  Првомајска 9  *  да  356-2/16-04

2.

 1/1 Лучани  Лучани  2034/1  Првомајска 9  *  да  356-2/16-04

3.

 4- Лучани  Лучани  2065/4  Др Драгише Мишовић бб  *  не  356-3/16-04

4.

 3- Лучани  Лучани  2065/5  Драгачевски батаљон бб  *  да  356-4/16-04

5.

 2-Лучани

 Лучани

 2065/8

 Драгачевски батаљон 49

 *

 не

 356-5/16-04

6.

 2/1- Лучани

 Лучани

 2067

 Драгачевски батаљон 49

 *

 *

 не

 356-5/16-04

7.

 9- Лучани

 Лучани

 2065/1

 Драгачевски батаљон бб

 *

 да

 356-6/16-04

8.

 7- Лучани

 Лучани

 2063/2

 Др Драгише Мишовић

 *

 да

 356-7/16-04

9.

 7/1- Лучани

 Лучани

 2063/2

 Др Драгише Мишовић

 *

 да

 356-7/16-04

10.

 5-Лучани

 Лучани

 2065/3

 Др Драгише Мишовић

 *

 *

 не

 356-8/16-04

11.

 6- Лучани

 Лучани

 2066

 Др Драгише Мишовић

 *

 не

 356-9/16-04

12.

 8- Лучани

 Лучани

 2063/5

 Др Драгише Мишовић

 *

 да

 356-10/16-04

13.

 10- Лучани

 Лучани

 2059/1

 Драгачевски батаљон 4

 *

 не

 356-11/16-04

14. 10/1-Лучани Лучани 2059/1 Драгачевски батаљон 4 *       не 356-11/16-04
15. 10/2- Лучани Лучани 2061 Драгачевски батаљон 4   *     не 356-11/06-04
 16. 10/3- Лучани Лучани 2061 Драгачевски батаљон 4 *       не 356-11/06-04

17.

 14- Лучани

 Лучани

 2072/1

 Драгана Алемпијевић 1

 *

 да

 356-12/16-04

18.

 15- Лучани

 Лучани

 2071/2

 Драгана Алемпијевића 4

 *

 не

 356-13/16-04

19.

 13- Лучани

 Лучани

 2054/2

 Светосавска 4

 *

 не

 356-14/16-04

20.  12- Лучани  Лучани  2054/1  Светосавска 2  *  не  356-15/16-04
21.  11 Лучани  Лучани  2059/2  Драгачевски батаљон 2/1  *  да  356-16/16-04
22.  11/1 Лучани  Лучани  2059/2  Драгачевски батаљон 2/1  *  да  356-16/16-04
23.  11/2- Лучани  Лучани  2059/2  Драгачевски батаљон 2/1  *  да  356-16/16-04
24.  16- Лучани  Лучани  2160/1  Драгана Алемпијевића 5  *  не  356-17/16-04
25.  17- Лучани  Лучани  2161/2  Драгана Алемпијевића 7  *  не  356-18/16-04
26.  17/1- Лучани  Лучани  2161/2  Драгана Алемпијевића 7  *  не  356-18/16-04
27.  18- Лучани  Лучани 1366  Др Драгише Мишовића бб  *  не  356-19/16-04
28.  18/1- Лучани  Лучани  1366  Др Драгише Мишовића бб  *  не  356-19/16-04
29.  19- Лучани  Лучани  1366  Др Драгише Мишовић бб  *  не  356-20/16-04
30.  19/1-Лучани  Лучани  1367  Др Драгише Мишовић бб  *  не  356-20/16-04
31.  21- Лучани  Лучани  1364  Др Драгише Мишовић бб  *  не  356-21/16-04
32.  21/1-Лучани  Лучани  1364  Др Драгише Мишовић бб  *  не  356-21/16-04
33.  21/2-Лучани  Лучани  1364  Др Драгише Мишовић бб *  не  356-21/16-04
34.  21/3- Лучани  Лучани  1365  Др Драгише Мишовић бб  *  не  356-21/16-04
35.  22- Лучани  Лучани  1359/2  Др Драгише Мишовић бб  *  не  356-22/16-04
36.  22/1-  Лучани  Лучани  1359/2  Др Драгише Мишовић бб  *  не  356-22/16-04
37.  23- Лучани  Лучани  1359/3 Др Драгише Мишовић бб  *  не  356-23/16-04
38.  20- Лучани  Лучани  1363  Др Драгише Мишовић бб  *  да  356-24/16-04
39.  20/1-Лучани  Лучани  1363  Др Драгише Мишовић бб  *  да  356-24/16-04
40.  1- Гуча  Гуча 1580/5  Републике бб  *  не  356-25/16-04
41.   2- Гуча Гуча  1580/4  Републике бб  *  не  356-26/16-04
42.   3-Гуча  Гуча  1581/1  Републике 2  *  не  356-27/16-04
43.   4-Гуча Гуча 1581/3 Републике 2  * не  356-28/16-04
44.    5- Гуча  Гуча  1582/4  Републике 2  *  не  356-29/16-04
45.  24- Лучани  Лучани  2042/3  Драгачевски батаљон  *  да  356-30/16-04
46.  23- Лучани  Лучани  2065/6  Драгачевски батаљон  *  не  356-31/16-04
47. 25/1- Лучани Лучани 1948 Драгачевски батаљон *       не 356-32/16-04
48.  25/2 Лучани  Лучани  1948  Драгачевски батаљон  *  не  356-32/16-04
49.  25/3 Лучани  Лучани  830/1  Драгачевски батаљон  *  не  356-32/16-04
50.  41-Лучани  Лучани  2057  Драгачевски батаљон 6  *  не  356-33/16-04
51.  41/1 -Лучани  Лучани  2057  Драгачевски батаљон 6  *  не  356-33/16-04
52.  43/1-Лучани  Лучани  2014/3 Првомајска 26  *        не  356-34/16-04
53.  44/1-Лучани  Лучани  2012 Првомајска 28 *  да 356-35/16-04
54. 45/1-Лучани  Лучани  2010 Првомајска 30  * не 356-36/16-04 
55.  51/1-Лучани  Лучани  1969  Првомајска 19  * не  356-37/16-04
56.  52/1 -Лучани  Лучани  1967 Ранка Тајсића 2  *  да 356-38/16-04 
57. 34- Лучани Лучани 2019 Првомајска 12  *  не  356-39/16-04
58. 38- Лучани Лучани 2035  Првомајска 7  *  да  356-40/16-04
59.   38/1- Лучани  Лучани  2035  Првомајска 7  *  да  356-40/16-04
60.  39- Лучани  Лучани  2022  Првомајска 18  *  не  356-41/16-04
61.  40/1- Лучани  Лучани  2023  Првомајска 20  *  не  356-42/16-04
62.  10- Гуча  Гуча  1580/3  Николе Тесле 1  *  не  356-43/16-04
63.  1- Милатовићи  Милатовићи  1770/1  *  не  356-44/16-04
64.  1/1- Милатовићи  Милатовићи  1770/1  *  не  356-44/16-04
65.  1/2- Милатовићи  Милатовићи  1770/1  *  не 356-44/16-04 
66.
101- Лучани   Лучани  2124  4. децембар бр.25  *    не  356-45/16-04
67.
 66/1- Лучани  Лучани  2030  Ранка Тајсића 1  *  не  356-46/16-04
68.
 66/2- Лучани  Лучани  2030  Ранка Тајсића 1  *  не  356-46/16-04
69.  64/1- Лучани  Лучани  2027  Првомајска бб  не 356-47/16-04 
70.  62- Лучани  Лучани  2025/1  Драгачевски батаљон бб  *  не 356-48/16-04
71.  61/1- Лучани  Лучани  2031  Драгачевски батаљон 30  *  не 356-49/16-04
72.  58/1-Лучани  Лучани  2038  Драгачевски батаљон 16  *  не 356-50/16-04
73.  57- Лучани  Лучани  2074  Драгачевски батаљон 1  *  не 356-51/16-04
74.  83/1- Лучани  Лучани  1983/1  Драгачевски батаљон 54  *  не  356-52/16-04
75.
 68- Лучани  Лучани  1968  Драгачевски батаљон 32  *  да 356-53/16-04 
76.  68/1- Лучани  Лучани  1968  Драгачевски батаљон 32  *  да  356-53/16-04
77.
 67/1- Лучани  Лучани  2029  Драгачевски батаљон 30  *  не  356-54/16-04
78.  81/1 - Лучани  Лучани  1986  Првомајска бб  *  не  356-55/16-04
79.  85/2- Лучани  Лучани  1984  Драгачевски батаљон 56  *  да  356-56/16-04
80.  82- Лучани  Лучани  1987  Драгачевски батаљон 60  *  не  356-57/16-04
81.  11 - Гуча  Гуча  5024  Републике бб  *  не  356-58/16-04
82.  90/1- Лучани  Лучани  1988/1  Драгачевски батаљон 64  *  не  356-59/16-04
83.  93- Лучани  Лучани  1989  Драгачевски батаљон бб  *  не  356-60/16-04
84.  94/1 - Лучани  Лучани  1989  Драгачевски батаљон бб  *  не  356-60/16-04
85.  92/1 - Лучани  Лучани  1990/4  Драгачевски батаљон  *  не 356-61/16-04 
86.
 18 - Гуча  Гуча  1580/2 Републике бб   *  не  356-62/16-04
87.  18/1 - Гуча  Гуча  1580/2 Републике бб  *  не  356-62/16-04
88.  19 - Гуча  Гуча  1594/1  Републике бб  *  не  356-63/16-04
89.  20 - Гуча  Гуча  1594/5  Републике 3  *  не 356-64/16-04 
90.
 21 - Гуча  Гуча  1599/1  Републике бб  *  не 356-65/16-04
91.  103/1 - Лучани  Лучани  2024  Првомајска 24  *  не  356-66/16-04
92.  105/1 - Лучани  Лучани  1245/2  Светосавска бб  *  не  356-67/16-04
93.  107/1 - Лучани  Лучани  1245/4  Светосавска бб  *  да  356-68/16-04
94.  106 - Лучани  Лучани  1245/1  Првомајска бб  *  да  356-69/16-04
95. 1 - Рти Рти 606/9   *       не 356-70/16-04
96. 22 - Гуча Гуча 1580/2 Републике бб     *   да 356-71/16-04
97. 23 - Гуча Гуча 1584 Републике бб *       не 356-72/16-04
98. 24 - Гуча Гуча 1588/3 Републике 2 *       да 356-73/16-04
99. 25 - Гуча Гуча 1588/4 Републике бб *       не 356-74/16-04
100. 2 - Рти Рти 875/1       *   не 356-75/16-04
101. 17 - Гуча Гуча 1802/6       *   не 356-76/16-04
102. 113 - Лучани Лучани  1239 Светосавска бб  *  не 356-77/16-04
103. 108 - Лучани  Лучани  1246/3 Светосавска бб  * да  356-78/16-04
104. 108/1 - Лучани Лучани  1246/3 Светосавска бб  * да  356-78/16-04 
105.  109 - Лучани  Лучани  1245/5 Светосавска бб  *  * не  356-79/16-04
106.  109/1 - Лучани  Лучани  1245/5 Светосавска бб   * не  356-79/16-04
107.  121 - Лучани  Лучани  1210 Светосавска бб   * не 356-80/16-04 
108.  121/1 - Лучани  Лучани  1210 Светосавска бб  * не  356-80/16-04
109.  121/3 - Лучани  Лучани  1210 Светосавска бб  * не   356-80/16-04
110. 121/2 -Лучани   Лучани  1217 Светосавска бб  * не  356-80/16-04
111.  115 - Лучани  Лучани  1060 Светосавска бб  * не  356-81/16-04 
112.  115/1 - Лучани  Лучани  1060 Светосавска бб  * не   356-81/16-04
113. 115/2 - Лучани  Лучани  1060 Светосавска бб   * не 356-81/16-04 
114.  120 - Лучани Лучани  1202 Светосавска бб   * да  356-82/16-04
115.  120/1 - Лучани  Лучани  1201/6 Светосавска бб  да  356-83/16-04
116.  117 - Лучани  Лучани  1228/2 Светосавска бб  * не  356-84/16-04 
117. 117/1 - Лучани  Лучани 1228/1  Светосавска бб  * не  356-84/16-04 
118. 118 - Лучани   Лучани 1201/1  Светосавска бб   * да  356-85/16-04 
119. 118/1 - Лучани  Лучани   1201/1 Светосавска бб * да  356-85/16-04
120. 116 - Лучани  Лучани   1229/2 Светосавска бб  да 356-86/16-04 
121. 116/1 - Лучани Лучани 1229/2 Светосавска бб     *   да 356-86/16-04
122. 112 - Лучани Лучани 1240/2 Светосавска бб   *     не 356-87/16-04
123. 119 - Лучани Лучани 1201/3 Светосавска бб *       да 356-88/16-04
124. 119/1 - Лучани Лучани 1201/3 Светосавска бб     *   да 356-88/16-04
125. 119/2 - Лучани Лучани 1201/3 Светосавска бб     *   да 356-88/16-04
126. 119/3 - Лучани Лучани 1201/2 Светосавска бб     *   да 356-88/16-04
127. 123 - Лучани Лучани 1225 Светосавска бб *       не 356-89/16-04
128. 123/1 - Лучани Лучани  1225 Светосавска бб      *   не 356-89/16-04
129. 123/2 - Лучани Лучани  1225 Светосавска бб      *   не 356-89/16/04
130. 123/3 - Лучани Лучани  1225 Светосавска бб      *   не 356-89/16-04
131.  124 - Лучани Лучани  1204 Светосавска бб  *       не 356-90/16-04 
132. 111 - Лучани Лучани 1036/3 Светосавска бб     *   не 356-91/16-04
133. 1 - Лис Лис 174       *   да 356-93/16-04
134. 1 - Марковица Марковица 5/2   *       да 356-94/16-04
135.   Лучани 1922/4 Вука Караџића 7      *   не 356-95/16-04
136.  1- Зеоке  Зеоке 262/3    *        не  356-96/16-04
137.  29/1 - Гуча  Гуча  1/6      *   не 356-97/16-04
138.  28/2 - Гуча  Гуча  1588/2         не  356-98/16-04
139. 1 - Вича Вича  2517/2    *       не 356-99/16-04
140. 2 - Милатовићи Милатовићи   43/1    *       не  356-100/16-04
141. 39/2 - Гуча  Гуча 1/15        *   да  356-101/16-04
142. 40 - Гуча  Гуча  1/9  Др Љубомира Поповића        не  356-102/16-04
143. 41 - Гуча   Гуча 1/8  Др Љубомира Поповића       *   да 356-103/16-04
144. 42 - Гуча  Гуча  1/26  Републике        не  356-104/16-04
145. 43 - Гуча  Гуча  1/1  Републике      *   не  356-105/16-04
146. 34 - Гуча  Гуча   75/4 Богдана Капелана   *       да  356-106/16-04
147. 50 - Гуча  Гуча  3/3  7. јула бр.4  *       не  356-107/16-04 
148. 130 - Лучани  Лучани 994  Драгачевски батаљон бр.3      *   не  356-108/16-04
149. 129/1 - Лучани  Лучани 998/1          не  356-109/16-04 
150. 128 - Лучани Лучани  999/1          не  356-110/16-04 
151. 128/1 - Лучани  Лучани  999/1         *   не 356-110/16-04
152.  128/2 - Лучани Лучани  828/12         *   не 356-110/16-04
153. 128/3 - Лучани  Лучани  999/1         не 356-110/16-04
154.  125 - Лучани Лучани  830/2     *       не 356-111/16-04
155. 127 - Лучани  Лучани   825/2        *   не  356-112/16-04 
156.  127/1 - Лучани Лучани  825/3     *       не  356-112/16-04 
157.  127/2 - Лучани Лучани   825/3        *   не  356-112/16-04 
158. 132/1 - Лучани  Лучани  828/5         *   не  356-113/16-04 
159. 132/2 - Лучани Лучани  828/5        *   не 356-113/16-04 
160. 131 - Лучани  Лучани   999/3    *       не  356-114/16-04
161. 131/1 - Лучани   Лучани 999/3         *   не  356-114/16-04
162.  131/2 - Лучани Лучани  998/2        *   не  356-114/16-04
163.  131/2 - Лучани  Лучани 998/2         *     356-114/16-04
164.  131/2 - Лучани Лучани  998/2            356-114/16-04
165.  133 - Лучани Лучани 828/4     *       не 356-115/16-04
166. 63 - Гуча  Гуча  6/2     *       не  356-116/16-04
167. 67 - Гуча   Гуча  10/2         не  356-117/16-04 
168.  64/1 - Гуча Гуча   6/1, 6/2        *   не  356-118/16-04 
169.  62 - Гуча  Гуча  7/2    *        не 356-119/16-04 
170. 60 - Гуча  Гуча  9    *       не  356-120/16-04
171. 53 - Гуча   Гуча  18/4         не  356-121/16-04 
172.  52 - Гуча Гуча   18/1          не 356-122/16-04
173. 49 - Гуча   Гуча 1682/2          не  356-123/16-04 
174. 48/1 - Гуча Гуча  1685/1         *   не 356-124/16-04 
175. 1 - Пшаник  Пшаник  471/2          не  356-125/16-04 
176. 136/1 - Лучани  Лучани 820          не  356-126/16-04
177. 140 - Лучани  Лучани  821     *       да 356-127/16-04 
178. 140/1 - Лучани  Лучани 821        *   да  356-127/16-04 
179. 140/2 - Лучани  Лучани  821         *   да  356-127/16-04 
180. 134 - Лучани  Лучани  251/2     *    *   не  356-128/16-04
181. 138 - Лучани Лучани 818   *       не 356-129/16-04
182. 138/1 - Лучани Лучани 818       *   не 356-129/16-04
183. 137 - Лучани Лучани 818   *       не 356-130/16-04
184. 137/1 - Лучани Лучани 819       *   не 356-130/16-04
185. 137/2 - Лучани Лучани 818,819   *   *   не 356-130/16-04
186. 139 - Лучани  Лучани  813/2    *       не 356-131/16-04
187. 139/1 - Лучани Лучани  813/1         *   не 356-131/16-04
188. 139/2 - Лучани Лучани  813/1         *   не 356-131/16-04
189.  139/3 - Лучани Лучани  813/1         *   не 356-131/16-04
190. 135 - Лучани Лучани 252/2   *       не 356-132/16-04
191. 135/1 - Лучани Лучани 252/1       *   не 356-132/16-04
192. 135/2 - Лучани Лучани 253       *   не 356-132/16-04
193. 135/3 - Лучани Лучани 252/2       *   не 356-132/16-04
194. 3 - Милатовићи Милатовићи 600/2   *       не 356-133/16-04
195. 77 - Гуча  Гуча   16/1 Пионирска бб        не  356-134/16-04
196. 79 - Гуча   Гуча  17/6       *   да  356-135/16-04
197. 74 - Гуча  Гуча  1685/7 Пионирска бб     *   не  356-136/16-04
198. 85 - Гуча   Гуча 1682/4  Пионирска бб  *       не 356-137/16-04
199. 85/1 - Гуча  Гуча   1682/4 Пионирска бб       *   не  356-137/16-04
200. 72 - Гуча Гуча 1683/2 Пионирска бб     *   не 356-138/16-04
201. 69 - Гуча Гуча 18/7 Пионирска бб     *   не 356-139/16-04
202. 87 - Гуча  Гуча  22/11 Првомајска бб   *       не 356-140/16-04
203. 87 - Гуча  Гуча 22/11  Првомајска бб      *   не 356-140/16-04
204. 91 - Гуча  Гуча  22/5  Првомајска 1  *        не  356-141/16-04
205. 155 - Лучани  Лучани  2149  Југословенске армије  *        не  356-142/16-04
206. 149 - Лучани  Лучани  2157/2 Југословенске армије  *        не 356-143/16-04
207. 1 - Граб  Граб 16/4    *       не  356-144/16-04
208.  153 - Лучани  Лучани  2151  Југословенске армије *        не  356-145/16-04
209.  158 - Лучани  Лучани  2147  Југословенске армије  *        не  356-146/16-04
210.  151 - Лучани  Лучани   2152 Југословенске армије *        не 356-147/16-04
211. 150 - Лучани  Лучани  2154  Југословенске армије  *        не  356-148/16-04
212. 156 - Лучани  Лучани  2150  Југословенске армије 21   *     не  356-149/16-04
213. 88 - Гуча  Гуча  22/9 Милене Лазаревић  *        не  356-150/16-04
214. 1 - Лисице Лисице  1041         *   не  356-151/16-04
215. 1 - Котража  Котража 1477/3          не  356-152/16-04
216. 3 - Рти  Рти 1734/2    *        не  356-153/16-04
217. 98 - Гуча   Гуча  3429/8    *       не  356-154/16-04
218. 1 - Горачићи  Горачићи  1200          не  356-155/16-04
219. 169 - Лучани Лучани 602   *       не 356-156/16-04
220. 162 - Лучани Лучани 2051/2       *   не 356-157/16-04
221. 99 - Гуча Гуча 424/7     *     не 356-158/16-04
222. 99/1 - Гуча Гуча 424/7       *   не 356-158/16-04
223. 171 - Лучани Лучани 1659       *   не 356-159/16-04
224. 100 - Гуча Гуча 18/4   *       не 356-160/16-04
225. 1 - Дучаловићи  Дучаловићи  743/9 не  356-161/16-04 
 226.  170 - Лучани Лучани  511/2   *  не 356-162/16-04 
 227.  2 - Вича Вича   2189/1  * не  356-163/16-04 
 228.  3 - Котража  Котража  1026        *   не   356-164/16-04
 229.  3/1 - Котража Котража 

 1799/4,1799/11,

1799/12

 * не  356-164/16-04 
230. 3/2 - Котража Котража

1799/4,1799/11,

1799/12

      *   не 356-164/16-04
231. 2 - Котража Котража 1803/4   *       не 356-165/16-04
232. 2/1 - Котража Котража 1803/4   *       не 356-165/16-04
233. 2/2 - Котража Котража 1803/5       *   не 356-165/16-04
234. 2/3 - Котража Котража 1803/5, 1800/2       *   не 356-165/16-04
235. 7 - Ђераћ Ђераћ 109   *       не 356-166/16-04
236. 6 - Ђераћ Ђераћ 42   *       не 356-167/16-04
237. 4 - Ђераћ Ђераћ 26       *   да 356-168/16-04
238. 4/1 - Ђераћ Ђераћ 26       *   да 356-168/16-04
239. 2 - Ђераћ Ђераћ 306/1       *   да 356-169/16-04
240. 2/1 - Ђераћ Ђераћ 306/1       *   да 356-169/16-04
 241.  166/2 - Лучани  Лучани  767  *  не 356-170/16-04
242. 167/4 - Лучани Лучани 828/4, 1525/7, 802/3   *       да 356-171/16-04
243. 161 - Лучани Лучани 780/1   *       не 356-172/16-04
244. 1 - Властељице Властељице 845/1   *       не 356-173/16-04
245. 2/1 - Властeљице  Властељице   843/10  не 356-175/16-04
246. 4 - Властељице  Властељице   838/10         не  356-177/16-04
247.  4/2 - Властељице  Властељице        *    не 356-177/16-04
248. 9 - Властељице  Властељице   821  *  не 356-182/16-04 
249. 9/1 - Властељице   Властељице  821  *  не  356-182/16-04
250. 9/2 - Властељице   Властељице 821   не  356-182/16-04
251. 10 - Властељице Властељице 906   *       не 356-183/16-04
252. 10/1 - Властељице Властељице 906       *   не

356-183/16-04

253. 12/1 - Властељице Властељице 902   *       не 356-186/16-04
254. 14 - Властељице Властељице 885   *       не 356-187/16-04
255. 14/1 - Властељице Властељице 885       *   не 356-187/16-04
256. 16 - Властељице Властељице 916/8   *       не 356-189/16-04
257. 16/2 - Властељице Властељице 916/8       *   не 356-189/16-04
258. 9 - Доњи Дубац Доњи Дубац 557       *   не 356-190/16-04
259. 9/1 - Доњи Дубац Доњи Дубац 557       *   не 356-190/16-04
260.  8 - Доњи Дубац  Доњи Дубац  1675  не 356-191/16-04
261.  8/1 - Доњи Дубац Доњи Дубац   1675  не 356-191/16-04
262.  6 - Доњи Дубац  Доњи Дубац  1561/7  * не  356-193/16-04
263. 5 - Доњи Дубац Доњи Дубац 1559    *     не 356-194/16-04
264.  4 - Доњи Дубац Доњи Дубац   1564 не  356-195/16-04
265.  3 - Доњи Дубац  Доњи Дубац  1551 не  356-196/16-04 
266. 2 - Доњи Дубац   Доњи Дубац 1561/1   *  да 356-197/16-04
267.  2/1 - Доњи Дубац  Доњи Дубац  1562/2 и 1562/1  * да  356-197/16-04
268.  2/2 - Доњи Дубац  Доњи Дубац  1561/1 да  356-197/16-04
269.  2/3 - Доњи Дубац  Доњи Дубац  1561/1 да  356-197/16-04
270.  1 - Доњи Дубац  Доњи Дубац  945  * не  356-198/16-04
271.  29/1 - Кривача Кривача  196/3  * не  356-199/16-04 
272.  28 - Кривача Кривача  192/3  * не 356-200/16-04
273.  26/2 - Кривача  Кривача 207/2   * не  356-202/16-04
274.  26/1 - Кривача Кривача   208  *  не 356-202/16-04
275.  25 - Кривача  Кривача 220/2   не 356-203/16-04 
276.  24/3 - Кривача  Кривача 260/6  * не  356-204/16-04
277.  24/4 - Кривача  Кривача  260/6 не  356-204/16-04
278.  24/1 - Кривача  Кривача  256/2  *  не 356-204/16-04
279.  22/1 - Кривача  Кривача  246/2 не  356-206/16-04
280.  22 - Кривача  Кривача 246/2  *  не 356-206/16-04
281.  21/2 - Кривача Кривача 590/1  не   356-207/16-04
282.  21/3 - Кривача Кривача   590/1  *  не  356-207/16-04
283. 21/4 - Кривача Кривача 590/1       *   не 356-207/16/04
284. 20 - Кривача Кривача 280/1   *       не 356-208/16-04
285. 18 - Кривача Кривача 49/2   *       не 356-210/16-04
286. 18/1 - Кривача Кривача 49/2       *   не 356-210/16-04
287. 17 - Кривача Кривача 239/1       *   не 356-211/16-04
288. 17/2 - Кривача Кривача 239/1       *   не 356-211/16-04
289. 17/3 - Кривача Кривача 244   *       не 356-211/16-04
290. 17/4 - Кривача Кривача 242/1       *   не 356-211/16-04
291. 16 - Кривача Кривача 18/4   *       не 356-212/16-04
292. 16/1 - Кривача Кривача 18/4       *   не 356-212/16-04
293.  15 - Кривача  Кривача  5  *  не 356-213/16-04
294.  15/1 - Кривача  Кривача  2/1  * не  356-213/16-04
295.  15/2 - Кривача  Кривача  5  *  не 356-213/16-04
296.  15/3 - Кривача  Кривача  *  не 356-213/16-04
297.  14 - Кривача  Кривача  6  *  не 356-214/16-04
298.  14/1 - Кривача  Кривача  6  *  не 356-214/16-04
299.  13 - Кривача  Кривача  85  *  не  356-215/16-04
300.  13/1 - Кривача  Кривача  85  *  не  356-215/16-04
301.  12 - Кривача Кривача   118  *  да  356-216/16-04
302.  11 - Кривача  Кривача  158  *  не  356-217/16-04
303. 11/1 - Кривача Кривача 157       *   не 356-217/16-04
304. 11/2 - Кривача Кривача 157       *   не 356-217/16-04
305. 11/3 - Кривача Кривача 157       *   не 356-217/16-04
306. 10 - Кривача Кривача 160/1   *       не 356-218/16-04
307. 10/2 - Кривача Кривача 160/1   *       не 356-218/16-04
308. 9/1 - Кривача Кривача 107/2   *       не 356-219/16-04
309. 9- Кривача Кривача 107/2       *   не 356-219/16-04
310. 8 - Кривача Кривача 17/5   *       не 356-220/16-04
311.  7 - Кривача  Кривача  92  * не  356-221/2016-04
312. 7/2 - Кривача Кривача 92   *   *   не 356-221/2016-04
313. 7/3 - Криавача Кривача 92   *       не 356-221/2016-04
314. 6 - Кривача Кривача 141/1   *       не 356-222/2016-04
315. 6/1 - Кривача Кривача 141/1       *   не 356-222/2016-04
316. 5 - Кривача Кривача 139       *   не 356-223/2016-04
317. 5/1 - Кривача Кривача 138       *   не 356-223/2016/04
318. 5/2 - Кривача Кривача 139       *   не 356-223/2016-04
319. 5/3 - Кривача Кривача 139       *   не 356-223/2016-04
320. 5/4 - Кривача Кривача 139   *       не 356-223/2016-04
321. 4/1 - Кривача Кривача 123   *       не 356-224/2016-04
322. 4/2 - Кривача Кривача 123       *   не 356-224/2016-04
323. 4 - Кривача Кривача 123       *   не 356-224/2016-04
324. 3/3 - Кривача Кривача 140/2   *       не 356-225/2016-04
325. 3 - Кривача Кривача 140/2       *   не 356-225/2016-04
326. 3/1 - Кривача Кривача 140/2       *   не 356-225/2016-04
327. 3/2 - Кривача Кривача 141/2       *   не 356-225/2016-04
328. 2/2 - Кривача Кривача 96   *       не 356-226/2016-04
329. 2 - Кривача Кривача 96       *   не 356-226/2016-04
330. 2/1 - Кривача Кривача 96       *   не 356-226/2016-04
331. 2/3 - Кривача Кривача 96       *   не 356-226/2016-04
332. 1 - Кривача Кривача 89       *   не 356-227/2016-04
333. 1/2 - Кривача Кривача 88       *   не 356-227/2016-04
334. 1/1 - Кривача Кривача 90   *       не 356-227/2016-04
335. 30 - Кривача Кривача 192/4       *   не 356-228/2016-04
336. 30/1 - Кривача Кривача 192/4   *       не 356-228/2016-04
337. 2 - Зеоке Зеоке 1545/1   *       не 356-229/2016-04
338. 2/1 - Зеоке Зеоке 1545/1       *   не 356-229/2016-04
339. 102 - Гуча Гуча 158/3   *       не 356-230/2016-04
340. 2 - Дучаловићи Дучаловићи 2089   *       не 356-231/2016-04
341. 4 - Котража Котража 1808/2       *   не 356-232/2016-04
342. 1 - Горња Краварица Горња Краварица 1627 и 1628   *       да 356-233/2016-04
343. 1/1 - Горња Краварица Горња Краварица 1627 и 1628   *       да 356-233/2016-04
344. 163 - Лучани Лучани 248/1   *       не 356-234/2016-04
345. 163/1 - Лучани Лучани 248/1       *   не 356-234/2016-04
346. 172 - Лучани Лучани 1926/1   *       не 356-235/2016-04
347. 102 - Гуча Гуча 2153/1   *       да 356-236/2016-04
348. 103 - Гуча Гуча 2153/3   *       да 356-237/2016-04
349. 104 - Гуча Гуча 1567/7   *       да 356-238/2016-04
350. 1 - Пухово Пухово 1582/1   *       не 356-239/2016-04
351. 1/1 - Пухово Пухово 1582/1       *   не 356-239/2016-04
352. 1/2 - Пухово Пухово 1582/1       *   не 356-239/2016-04
353. 182 - Лучани Лучани 717       *   не 356-240/2016-04
354. 182/1 - Лучани Лучани 717       *   не 356-240/2016-04
355.  183 - Лучани  Лучани  774/2  *  не 356-241/2016-04
356. 183/3 - Лучани Лучани 774/2       *   не 356-241/2016-04
357. 183/2 - Лучани Лучани 774/2       *   не 356-241/2016-04
358.  185 - Лучани  Лучани  2254  * не   356-242/2016-04
359.  188/2 - Лучани  Лучани  2239  не 356-243/2016-04
360.  188/1 - Лучани  Лучани  2239  *  не 356-243/2016-04
361.  190 - Лучани  Лучани 1748/3   *  не 356-244/2016-04
362.  190/1 - Лучани  Лучани  1748/3  не 356-244/2016-04
363. 189/1 - Лучани   Лучани  1750  *  не 356-245/2016-04
364.  189 - Лучани  Лучани  1750  *  не 356-245/2016-04
365.  187/2 - Лучани  Лучани  1752  не 356-246/2016-04
366.  184 - Лучани  Лучани  716  *  не 356-247/2016-04
367. 181 - Лучани Лучани 745   *       не 356-248/2016-04
368. 172 - Лучани Лучани 755       *   не 356-249/2016-04
369. 172/1 - Лучани Лучани 755   *       не 356-249/2016-04
370. 172/2 - Лучани Лучани 755       *   не 356-249/2016-04
371. 172/3 - Лучани Лучани 754/2       *   не 356-249/2016-04
372. 173 - Лучани Лучани 753   *       да 356-250/2016-04
373. 173/1 - Лучани Лучани 753       *   да 356-250/2016-04
374. 173/2 - Лучани Лучани 753       *   да 356-250/2016-04
375. 173/3 - Лучани Лучани 753       *   да 356-250/2016-04
376. 33/3 - Кривача Кривача 490   *       не 356-251/2016-04
377. 32 - Кривача Кривача 522   *       не 356-252/2016-04
378. 32/1 - Кривача Кривача 522       *   не 356-252/2016-04
379. 32/2 - Кривача Кривача 522       *   не 356-252/2016-04
380. 32/3 - Кривача Кривача 522       *   не 356-252/2016-04
381. 31/4 - Кривача Кривача 196/4       *   не 356-253/2016-04
382. 31/5 - Кривача Кривача 200/2   *       не 356-253/2016-04
383. 3 - Вича Вича 2549/4       *   не 356-254/2016-04
384. 3/1 - Вича Вича 2549/4 и 2546/1   *       не 356-254/2016-04
385. 1 - Ртари Ртари 40   *       не 356-255/2016-04
386. 1/1 - Ртари Ртари 40       *   не 356-255/2016-04
387. 1/2 - Ртари Ртари 40       *   не 356-255/2016-04
388. 1/3 - Ртари Ртари 40 и 41   *       не 356-255/2016-04
389. 1/4 - Ртари Ртари 41 и 42       *   не 356-255/2016-04
390.  2 - Дљин  Дљин  3246/2  *  не 356-256/2016-04
 391.  2/2 - Дљин  Дљин  3244  не 356-256/2016-04
392.  4 - Дљин  Дљин  3246/3  *  не 356-257/2016-04
393.  5 - Дљин   Дљин  3238/1  *  не 356-258/2016-04
394.   6 - Дљин Дљин   1837/1  *  не 356-259/2016-04
395.  7 - Дљин   Дљин  1839/1  * не  356-260/2016-04
396.   7/2 - Дљин  Дљин  1839/1  * не 356-260/2016-04
397.   188 - Лучани  Лучани  2268  * не 356-261/2016-04
398.   188/1 - Лучани  Лучани  2268  * не 356-261/2016-04
399.   188/2 - Лучани  Лучани  2267 и 2268  * не 356-261/2016-04
400.  108 - Гуча  Гуча  969/2  *  да 356-262/2016-04
401. 106 - Гуча Гуча 969   *   *   да 356-263/2016-04
402.  87/1 - Лучани  Лучани  2270/1  * не 356-264/2016-04
403.  186 - Лучани  Лучани  2264  * не  356-265/2016-04
404. 185/1 - Лучани  Лучани   2271  * не 356-266/2016-04
405. 184 - Лучани   Лучани  2237  *  не 356-267/2016-04
406.  184/1 - Лучани Лучани   2237  *  не 356-267/2016-04
407.  183 - Лучани  Лучани  1742  *  не 356-268/2016-04
408.  182 - Лучани Лучани   1741  *  не 356-268/2016-04
409.  181 - Лучани  Лучани  1730  не 356-269/2016-04
410.  192 - Лучани  Лучани  2265  * не  356-271/2016-04
411. 193 - Лучани Лучани 2262   *       не 356-272/2016-04
412. 193/1 - Лучани Лучани 2262   *       не 356-272/2016-04
413. 194 - Лучани Лучани 2263/2   *       не 356-273/2016-04
414. 195/2 - Лучани Лучани 2226/2   *       не 356-274/2016-04
 415. 196 - Лучани  Лучани   2263/3  * не 356-275/2016-04
416.   196/1 - Лучани Лучани   2263/3 и 2263/1  * не  356-275/2016-04
417. 197/1 - Лучани Лучани 2252/1       *   не 356-276/2016-04
418. 5 - Котража Котража 1684/5   *       не 356-277/2016-04
419. 6 - Котража Котража 851/1     *     да 356-278/2016-04
420. 7 - Котража Котража 1599/2   *       не 356-279/2016-04
421. 8 - Котража Котража 1685/2       *   не 356-280/2016-04
422. 9 - Котража Котража 1605   *       не 356-281/2016-04
423. 10 - Котража Котража 1599/3   *       не 356-282/2016-04
424. 11 - Котража Котража 1697/1   *       не 356-283/2016-04
425. 13 - Котража Котража 1834   *       не 356-284/2016-04
426. 13/1 - Котража Котража 1618   *       не 356-284/2016-04
427. 14 - Котража Котража 1617   *       не 356-285/2016-04
428. 14/1 - Котража Котража 1617   *       не 356-285/2016-04
429. 14/3 - Котража Котража 1619   *       не 356-285/2016-04
430. 14/2 - Котража Котража 1621       *   не 356-285/2016-04
431. 15 - Котража Котража 1685/1   *       не 356-286/2016-04
432. 15/1 - Котража Котража 1685/1       *   не 356-286/2016-04
433. 16/2 - Котража Котража 1838       *   не 356-287/2016-04
434. 16/3 - Котража Котража 1838       *   не 356-287/2016-04
435. 17 - Котража Котража 1840   *       не 356-288/2016-04
436.  18 - Котража Котража   1628  *  не 356-289/2016-04
437.  18/1 - Котража  Котража 1627   *  не 356-289/2016-04 
438. 18/2 - Котража Котража  1627   * не  356-289/2016-04
439.  19 - Котража  Котража  852/4  *  не 356-290/2016-04
440. 19/1 - Котража   Котража  852/4  *  не 356-290/2016-04
441.  19/2 - Котража Котража  852/4  не  356-290/2016-04
442. 20 - Котража  Котража   929  * не  356-291/2016-04
443. 21 - Котража  Котража   933  * не  356-292/2016-04
444. 22 - Котража Котража 844/1   *       не 356-293/2016-04
445. 22/1 - Котража Котража 844/1       *   не 356-293/2016-04
446. 22/2 - Котража Котража 844/1       *   не 356-293/2016-04
447. 23 - Котража Котража 852/3   *       да 356-294/2016-04
448. 23/1 - Котража Котража 852/3       *   да 356-294/2016-04
449. 23/3 - Котража Котража 852/3       *   да 356-294/2016-04
450. 24 - Котража Котража   852/3  *  да 356-295/2016-04
451.  24/1 - Котража  Котража  852/3  * да  356-295/2016-04 
452.  27/1 - Котража  Котража  963  * не 356-296/2016-04 
453. 27/2 - Котража Котража 963       *   не 356-296/2016-04
454. 26 - Котража Котража 1616/2       *   не 356-297/2016-04
455. 30 - Котража Котража 926   *       не 356-298/2016-04
456. 30/1 - Котража Котража 926       *   не 356-298/2016-04
457. 30/2 - Котража Котража 926       *   не 356-298/2016-04
458. 31 - Котража Котража 927   *       не 356-299/2016-04
459. 31/1 - Котража Котража 927   *       не 356-299/2016-04
460. 31/2 - Котража Котража 927       *   не 356-299/2016-04
461. 34 - Котража Котража 938/1   *       не 356-300/2016-04
462. 33 - Котража Котража 876   *       да 356-301/2016-04
463. 33/1 - Котража Котража 876       *   да 356-301/2016-04
464. 35 - Котража Котража 844/2   *       не 356-302/2016-04
465. 36 - Котража Котража 854   *       да 356-303/2016-04
466. 36/2 - Котража Котража 853       *   да 356-303/2016-04
467.  4 - Горња Краварица  Горња Краварица  41/2  *  не 356-304/2016-04
468.  4/5 - Горња Краварица  Горња Краварица  33/2  *  не 356-304/2016-04
469.  3 - Горња Краварица  Горња Краварица  78/1  *  не 356-305/2016-04
470. 2 - Горња Краварица   Горња Краварица  82  * не  356-306/2016-04 
471. 3/1 - Лис   Лис  452  * не  356-307/2016-04
472. 7 - Доња Краварица   Доња Краварица  857/1  *  не 356-309/2016-04
473.  7/1 - Доња Краварица  Доња Краварица  857/1  *  не 356-309/2016-04
474.  6 - Доња Краварица  Доња Краварица  843/1  *  не 356-310/2016-04 
475. 5/1 - Доња Краварица Доња Краварица 857/2       *   не 356-311/2016-04
476. 4 - Доња Краварица Доња Краварица 853   *       не 356-312/2016-04
477. 4/3 - Доња Краварица Доња Краварица 64       *   не 356-312/2016-04
478. 3 - Доња Краварица Доња Краварица 863   *       да 356-313/2016-04
479. 3/1 - Доња Краварица Доња Краварица 863       *   да 356-313/2016-04
480. 3/2 - Доња Краварица Доња Краварица 863       *   да 356-313/2016-04
481. 2 - Доња Краварица Доња Краварица 59   *       да 356-314/2016-04
482. 2/1 - Доња Краварица Доња Краварица 59       *   да 356-314/2016-04
483. 1 - Доња Краварица Доња Краварица 56/1   *       не 356-315/2016-04
484. 1/1 - Доња Краварица Доња Краварица 56/2       *   не 356-315/2016-04
485. 1/2 -Доња Краварица  Доња Краварица 56/1       *   не 356-315/2016-04
486. 1/3 - Доња Краварица Доња Краварица 56/1       *   не 356-315/2016-04
487. 10/1 - Пшаник Пшаник 215   *       не 356-317/2016-04
488. 9 - Пшаник Пшаник 224   *       не 356-318/2016-04
489. 9/1 - Пшаник Пшаник 224       *   не 356-318/2016-04
490. 8/4 - Пшаник Пшаник 149   *       не 356-319/2016-04
491. 8/1 - Пшаник Пшаник 148       *   не 356-319/2016-04
492. 8 - Пшаник Пшаник 148       *   не 356-319/2016-04
493. 7/2 - Пшаник Пшаник 220/2   *       не 356-320/2016-04
494. 7 - Пшаник Пшаник 182/1       *   не 356-320/2016-04
495. 7/3 - Пшаник Пшаник 220/2       *   не 356-320/2016-04
496. 6 - Пшаник Пшаник 333   *       не 356-321/2016-04
497. 6/1 - Пшаник Пшаник 333       *   не 356-321/2016-04
498. 5 - Пшаник Пшаник 670/1       *   да 356-322/2016-04
499. 4 - Пшаник Пшаник 247   *       не 356-323/2016-04
500. 3 - Пшаник Пшаник 167   *       не 356-324/2016-04
501. 3/1 - Пшаник Пшаник 166   *       не 356-324/2016-04
502. 3/3 - Пшаник Пшаник 166       *   не 356-324/2016-04
503. 2 - Пшаник Пшаник 155   *       не 356-325/2016-04
504. 2/1 - Пшаник Пшаник 155       *   не 356-325/2016-04
505. 2 - Пухово Пухово 1341/4   *       не 356-326/2016-04
506. 2/1 - Пухово Пухово 1341/4       *   не 356-326/2016-04
507. 25 - Котража Котража 1501   *       не 356-327/2016-04
508. 109 - Гуча Гуча 1028/2   *       не 356-328/2016-04
509. 109/1 - Гуча Гуча 1028/2       *   не 356-328/2016-04
510.  13 - Доња Краварица  Доња Краварица  860  *  не 356-329/2016-04
511.  11 - Доња Краварица  Доња Краварица  62  * да  356-330/2016-04
512.  9/1 - Доња Краварица  Доња Краварица 881   *  не 356-331/2016-04
513.  8 - Доња Краварица  Доња Краварица  880  *  да 356-332/2016-04
514.  8/1 - Доња Краварица  Доња Краварица  880  *  да 356-332/2016-04
515.  11 - Лис  Лис  697  *  не 356-333/2016-04
516.  11/1 - Лис  Лис  697  *  не 356-333/2016-04 
517.  8 - Лис Лис   454  *  не 356-334/2016-04
518.  8/1 - Лис  Лис  454  * не  356-334/2016-04
519.  4 - Вича  Вича  1509  *  не 356-335/2016-04
520. 7 - Бели Камен Бели Камен 371   *       не 356-336/2016-04
521. 6 - Бели Камен Бели Камен 269/2   *       не 356-337/2016-04
522. 6/2 - Бели Камен Бели Камен 269/2       *   не 356-337/2016-04
523. 5 - Бели Камен Бели Камен 369/1   *       не 356-338/2016-04
524. 4/1 - Бели Камен Бели Камен 368/1   *       не 356-339/2016-04
525. 4 - Бели Камен Бели Камен 368/1       *   не 356-339/2016-04
526. 3 - Бели Камен Бели Камен 367/3       *   не 356-340/2016-04
527. 3/1 - Бели Камен Бели Камен 367/3       *   не 356-340/2016-04
528.  2 - Бели Камен  Бели Камен  377/2  * не  356-341/2016-04
529.   1 - Бели Камен  Бели Камен  377/3  *  не 356-342/2016-04
530.  4 - Милатовићи   Милатовићи  585/1  * не  356-343/2016-04 
531.   22/2 - Бели Камен  Бели Камен  718/3  * не   356-344/2016-04
532.   22 - Бели Камен  Бели Камен  718/3  *  не  356-344/2016-04
533.   22/3 - Бели Камен  Бели Камен  718/3  *  не  356-344/2016-04
534.   22/1 - Бели Камен  Бели Камен  718/3  не  356-344/2016-04
535.   20 - Бели Камен  Бели Камен  396/1  *  не 356-345/2016-04 
536.   20/1 - Бели Камен  Бели Камен  396/1  *  не 356-345/2016-04 
537. 18 - Бели Камен Бели Камен 394       *   не 356-346/2016-04
538. 16 - Бели Камен Бели Камен 876   *       не 356-347/2016-04
539. 15 - Бели Камен Бели Камен 876   *       да 356-348/2016-04
540. 8 - Бели Камен Бели Камен 362/2       *   не 356-349/2016-04
541. 12 - Бели Камен Бели Камен 359/1   *       не 356-350/2016-04
542. 12/1 - Бели Камен Бели Камен 359/1   *       не 356-350/2016-04
543. 11/2 - Бели Камен Бели Камен 375/1   *       не 356-351/2016-04
544. 11/1 - Бели Камен Бели Камен 375/1       *   не 356-351/2016-04
545. 14/2 - Бели Камен Бели Камен 363/1   *       да 356-352/2016-04
546. 14/1 - Бели Камен Бели Камен 363/1       *   да 356-352/2016-04
547. 19 - Бели Камен Бели Камен 730   *       не 356-353/2016-04
548. 19/4 - Бели Камен Бели Камен 730   *       не 356-353/2016-04
549. 19/1 - Бели Камен Бели Камен 730       *   не 356-353/2016-04
550. 24/1 - Бели Камен Бели Камен 355/1   *       не 356-354/2016-04
551. 24/2 - Бели Камен Бели Камен 355/1   *       не 356-354/2016-04
552. 28 - Бели Камен Бели Камен 390/1 * не 356-355/2016-04
553.  28/1 - Бели Камен Бели Камен 390/2 * не 356-355/2016-04
554. 30 - Бели Камен Бели Камен 395/1   *       не 356-356/2016-04
555. 30/1 - Бели Камен Бели Камен 395/1       *   не 356-356/2016-04
556. 30/2 - Бели Камен Бели Камен 394       *   не 356-356/2016-04
557. 23/1 - Бели Камен Бели Камен 393/1       *   не 356-357/2016-04
558. 23/2 - Бели Камен Бели Камен 393/1       *   не 356-357/2016-04
559. 23/4 - Бели Камен Бели Камен 393/1   *       не 356-357/2016-04
560. 5 - Милатовићи Милатовићи 850/2   *       не 356-358/2016-04
561. 9 - Горња Краварица Горња Краварица 317   *       не 356-359/2016-04
562. 9/1 - Горња Краварица Горња Краварица 317   *       не 356-359/2016-04
563. 9/3 - Горња Краварица Горња Краварица 318/3       *   не 356-359/2016-04
564. 9/5 - Горња Краварица Горња Краварица 316/1           не 356-359/2016-04
565. 8 - Горња Краварица Горња Краварица 76   *       не 356-360/2016-04
566. 8/1 - Горња Краварица Горња Краварица 75       *   не 356-360/2016-04
567. 7 - Горња Краварица Горња Краварица 66/4       *   не 356-361/2016-04
568. 7/1 - Горња Краварица Горња Краварица 66/4       *   не 356-361/2016-04
569. 6 - Горња Краварица Горња Краварица 41/1   *       не 356-362/2016-04
570. 5 - Горња Краварица Горња Краварица 33/3       *   не 356-363/2016-04
571. 5/1 - Горња Краварица Горња Краварица 33/3       *   не 356-363/2016-04
572. 1 - Рогача Рогача 137   *       не 356-364/2016-04
573. 12/1 - Пшаник Пшаник 243       *   не 356-365/2016-04
574. 12/3 - Пшаник Пшаник 242   *       не 356-365/2016-04
575. 18 - Пшаник Пшаник 493   *       не 356-366/2016-04
576. 20 - Пшаник Пшаник 479   *       не 356-367/2016-04
 577.  12 - Дљин  Дљин  2799  *  не 356-1/2017-04
 578. 16 - Пшаник Пшаник 681/5   *       не 356-2/2017-04
579.  16/2 - Пшаник Пшаник 646/2       *   не 356-2/2017-04
580.  16/3 - Пшаник Пшаник 646/2       *   не 356-2/2017-04
581.  16/4 - Пшаник Пшаник 646/2   *       не 356-2/2017-04
582.  17/1 - Пшаник Пшаник 169   *       не 356-3/2017-04
583.  17 - Пшаник Пшаник 169       *   не 356-3/2017-04
584.  17/2 - Пшаник Пшаник 169       *   не 356-3/2017-04
585.  17/3 - Пшаник Пшаник 169       *   не 356-3/2017-04
586.  19 - Пшаник Пшаник 257   *       не 356-4/2017-04
587.  24 - Пшаник Пшаник 595   *       не 356-5/2017-04
588.  24/1 - Пшаник Пшаник 594       *   не 356-5/2017-04
589.  22 - Пшаник Пшаник 271       *   не 356-6/2017-04
590.  21/2 - Пшаник Пшаник 128   *       не 356-7/2017-04
591.  21 - Пшаник Пшаник 127       *   не 356-7/2017-04
592.  29/1 - Пшаник Пшаник 282   *       не 356-8/2017-04
 593. 29 - Пшаник Пшаник 287       *   не 356-8/2017-04
594.  29 - Бели Камен Бели Камен 377/1   *   *   не 356-9/2017-04
595.  25 - Бели Камен Бели Камен 387   *       не 356-10/2017-04
596.  17 - Бели Камен Бели Камен 985/1   *       не 356-11/2017-04
597.  25 - Пшаник Пшаник 564       *   не 356-12/2017-04
598.  25/1 - Пшаник Пшаник 563   *   *   не 356-12/2017-04
599.  25/2 - Пшаник Пшаник 562       *   не 356-12/2017-04
600.  25/3 - Пшаник Пшаник 563   *       не 356-12/2017-04
 601. 25/4 - Пшаник Пшаник 563       *   не 356-12/2017-04
602.  25/5 - Пшаник Пшаник 563       *   не 356-12/2017-04
603.  1 - Крстац Крстац 352/2   *       не 356-13/2017-04
604.  2 - Рогача Рогача 883/1       *   не 356-14/2017-04
605.  2/1 - Рогача Рогача 883/1       *   не 356-14/2017-04
606.  2/2 - Рогача Рогача 883/1       *   не 356-14/2017-04
607.  199 - Лучани Лучани 1730       *   не 356-15/2017-04
608.  19/1 - Горња Краварица Горња Краварица 322       *   не 356-16/2017-04
609.  13 - Бели Камен Бели Камен 366       *   не 356-17/2017-04
 610. 11 - Горња Краварица Горња Краварица 34   *       не 356-18/2017-04
611.  11/2 - Горња Краварица Горња Краварица 34       *   не 356-18/2017-04
612.  12 - Горња Краварица Горња Краварица 41/3   *       не 356-19/2017-04
613.  12/1 - Горња Краварица Горња Краварица 41/3   *       не 356-19/2017-04
614.  30/1 - Пшаник Пшаник 613   *       не 356-20/2017-04
615.  33 - Пшаник Пшаник 1061/2   *       не 356-21/2017-04
616.  34/2 - Пшаник Пшаник 379   *       не 356-22/2017-04
617.  34 - Пшаник Пшаник 471/2       *   не 356-22/2017-04
618.  34/1 - Пшаник Пшаник 1309       *   не 356-22/2017-04
619.  15 - Горња Краварица Горња Краварица 4/1   *       не 356-23/2017-04
620.  15/2 - Горња Краварица Горња Краварица 4/1       *   не 356-23/2017-04
621.  15/3 - Горња Краварица Горња Краварица 4/1       *   не 356-23/2017-04
622.  31 - Пшаник Пшаник 585   *       не 356-25/2017-04
623.  31/1 - Пшаник Пшаник 584       *   не 356-25/2017-04
624.  31/2 - Пшаник Пшаник 584       *   не 356-25/2017-04
625.  32/1 - Пшаник Пшаник 627   *       не 356-26/2017-04
626.  32/2 - Пшаник Пшаник 626       *   не 356-26/2017-04
627.  32/3 - Пшаник Пшаник 626       *   не 356-26/2017-04
628.  32/4 - Пшаник Пшаник 626       *   не 356-26/2017-04
629.  14 - Горња Краварица Горња Краварица 5   *       не 356-27/2017-04
630.  14/1 - Горња Краварица Горња Краварица 5       *   не 356-27/2017-04
 631. 14/2 - Горња Краварица Горња Краварица 5       *   не 356-27/2017-04
632.  14/3 - Горња Краварица Горња Краварица 8/1       *   не 356-27/2017-04
633.  14/5 - Горња Краварица Горња Краварица 3/3       *   не 356-27/2017-04
634.  37 - Пшаник Пшаник 555       *   не 356-29/2017-04
635.  37/1 - Пшаник Пшаник 820       *   не 356-29/2017-04
636.  35 - Пшаник Пшаник 1223   *       не 356-30/2017-04
637.  35/1 - Пшаник Пшаник 1223       *   не 356-30/2017-04
638.  41 - Пшаник Пшаник 580   *       не 356-31/2017-04
639.  41/1 - Пшаник Пшаник 581       *   не 356-31/2017-04
640.  36 - Пшаник Пшаник 428/1   *       не 356-32/2017-04
 641. 36/1 - Пшаник Пшаник 428/1       *   не 356-32/2017-04
642.  38 - Пшаник Пшаник 1070/2       *   не 356-34/2017-04
643.  39 - Пшаник Пшаник 919   *       не 356-36/2017-04
 644.  40 - Пшаник  Пшаник  1209  *  не  356-37/2017-04
 645. 42 - Пшаник Пшаник 725   *       не 356-38/2017-04
 646. 42/1 - Пшаник Пшаник 724       *   не 356-38/2017-04