Joomla

Тарифе озакоњења

TАКСЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Р.бр. Намена објекта Укупан износ таксе за озакоњење објеката Прималац Жиро рачун Позив на број одобрења
1.

Породични стамбени објекат или стан корисне површине до 100 м2;

Помоћни и економски објекат;

Производни или складишни објекат;

Сви други објекти и радови из члана 145. Закона о планирању и изградњи

5.000,00 динара Буџет РС- 30% од износа таксе 840-742224843-78 97 15 060
Буџет општине Лучани- 70% од износа таксе 840-742255843-04
2. Породични стамбени објекат и стан корисне површине од 100 м2 до 200 м2 15.000,00 динара Буџет РС- 30% од износа таксе 840-742224843-78 97 15 060
Буџет општине Лучани- 70% од износа таксе 840-742255843-04
3. Породични стамбени објекат и стан корисне површине од 200 м2 до 300 м2 20.000,00 динара Буџет РС- 30% од износа таксе 840-742224843-78 97 15 060
Буџет општине Лучани- 70% од износа таксе 840-742255843-04
4. Породични стамбени објекат корисне површине преко 300 м2 50.000,00 динара Буџет РС- 30% од износа таксе 840-742224843-78 97 15 060
Буџет општине Лучани- 70% од износа таксе 840-742255843-04
5. Стамбени и стамбено пословни објекти намењени тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине до 500 м2 и комерцијални објекти до 500 м2 250.000,00 динара Буџет РС- 30% од износа таксе 840-742224843-78 97 15 060
Буџет општине Лучани- 70% од износа таксе 840-742255843-04
6. Стамбено и стамбено пословни објекти намењени тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине од 500 м2 до 1000 м2 и комерцијални објекти од 500 м2 до 1000 м2 500.000,00 динара Буџет РС- 30% од износа таксе 840-742224843-78 97 15 060
Буџет општине Лучани- 70% од износа таксе 840-742255843-04
7. Стамбено и стамбено пословни објекти намењени тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине од 1000 м2 до 1500 м2 и комерцијални објекти од 1000 м2 до 1500 м2 1.000.000,00 динара Буџет РС- 30% од износа таксе 840-742224843-78 97 15 060
Буџет општине Лучани- 70% од износа таксе 840-742255843-04
8. Стамбено и стамбено пословни објекти намењени тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине преко 1500 м2 и комерцијални објекти преко 1500 м2 3.000.000,00 динара Буџет РС- 30% од износа таксе 840-742224843-78 97 15 060
Буџет општине Лучани- 70% од износа таксе 840-742255843-04