Joomla

Контакт за подношење обавештења

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 7. СТАВ 11. ЗАКОНА О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА, СВИ ВЛАСНИЦИ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА МОГУ ОБАВЕСТИТИ ГРАЂЕВИНСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ДА ИМАЈУ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕН ОБЈЕКАТ.

ОБАВЕШТЕЊА СЕ МОГУ ПОДНЕТИ ЛИЧНО У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ НЕПОСРЕДНО ГРАЂЕВИНСКОМ ИНСПЕКТОРУ У ЛУЧАНИМА, УЛИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АРМИЈЕ БРОЈ 5, ДРУГИ СПРАТ, СОБА БРОЈ 16

ИЛИ

НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА 032/515-06-16 И 032/515-06-15.